Esitati Haljala vallavanemale umbusaldamise algatamise avaldus

 

Lahemaa

Teisipäevasel Haljala vallavolikogu istungil esitati vallavanema Leo Aadeli umbusaldamise algatamise avaldus, millele olid alla kirjutanud kuus koalitsiooni liiget.

Liisi Kanna

Anti Puusepa poolt ette loetud avalduses toodi põhjuseks usalduse puudumine, mis on tekkinud vallavanema oskamatusest ja/või tahtmatusest valda juhtida ning tegeleda valla jaoks oluliste projektide elluviimisega. Suurima projektina, millega vallavanem on isiklikult tegelenud ja lubanud ka vastutuse võtta, toodi välja Haljala uue koolimaja ehitamine.

Avalduses kirjeldati nimetatud projektiga seoses tehtud toiminguid, esitati umbusalduse algatajate arvamus probleemide ja nende tekkepõhjuste kohta.

„Me oleme kaotanud terve aasta väärtuslikku aega, tegemaks lisakulutusi, mida ei oleks pidanud tegema ja me oleme teadmatuses projekti edasise saatuse osas. Sellest tingituna ei saa me enam usaldada vallavanemat, kes on suhtunud oma tööülesannetesse lohakalt ja tegelenud asjadega, milleks tal ilmselt igasugused oskused puuduvad. Selleks, et vald saaks tagasi oma normaalse töörütmi ja Haljala uus koolimaja, mille eest allakirjutanud kindlalt seisavad, saaks ehitatud, vajab Haljala vald uut vallavanemat,“ võeti avalduses kokku.

Umbusaldamise algatamise avaldusele olid alla kirjutanud koos Reformierakonnaga koalitsiooni kuuluvate valimisliidu Maheda liikmed Margus Punane (volikogu aseesimees), Rainer Lille ja Urve Kingumets ning valimisliidu Plaan A liikmed Vello Väinsalu (volikogu esimees), Triin Toming ja Anti Puusepp.

„Koalitsioonipartnerite avalduse esitamine ei olnud üllatus kuna koalitsiooni töövõime on olnud pikemat aega pärsitud. Selle põhjuseks on tegevuste erinevad nägemused ja lahendused,“ kommenteeris reformierakondlasest vallavanem Leo Aadel.

„Avalduses väljatoodud etteheited lükkab ümber TalTechi poolt parandatud ja täiendatud ekspertarvamus. Mina seisan uue koolihoone projekteerimise ja ehitamise edasimineku poolt,“ lisas Aadel. 

 

Leo Aadel allkirjastamas lepingut ühendamaks Vihula vald ja Haljala vald üheks omavalitsuseks, mille juhiks hiljem Aadel sai.

 

Foto: arhiiv