Kinomaja võib siiski tulla!

kinumaja 1 (1024x604)

2008. aasta kavade kohaselt alanuks aasta-paari pärast Rakvere kinomaja ehitus, kuid majanduskriis tõmbas sellele plaanile kriipsu. Nüüd on teema uuesti päevakorral.

Aivar Ojaperv

Rakvere kinomaja on kavandatud teatrimäele Rakvere teatri ja rahvamaja vahetusse lähedusse. Umbes sellesse kohta, kus asuvad välja- kaevatud ja konserveeritud kloostrivaremed.

Kino kaob, kui kinomaja ei tule

Praegu näidatakse Rakveres korral-paaril nädalas kino teatri väikeses saalis. See ei ole hea lahendus, sest teatrisaal ja tänapäevane kinosaal on kaks erinevat asja. Filminäitamise tehnika on aegunud ega võimalda näidata kaasaegseid digitaalformaadis toodetud linateoseid ning kino tegevus kipub segama ka Rakvere Teatrit, kes laupäevaõhtuti kasutaks väikest saali pigem teatrietendusteks. Kino näitamisega tegeleb küll Rakvere Teater ise, kuid direktor Velvo Väli sõnul on see majanduslikult ebarentaabel. „Kui uut kinomaja ei ehitata, siis kino kui kunstiliik Rakverest kaob,“ ütles ta.

Eeltöö uue kinomaja ehitamiseks tehti ära juba 2008. aastal. Valminud on hoone projekt ning omal ajal saadi kätte juba ka kõik kooskõlastused ning nõusolekud – hoone rajataks ju alale, kus kehtivad muinsuskaitselised piirangud. Omaaegne rahastusskeem nägi ette, et poole kuludest katab riik, teise poole Rakvere linn.

Riigi huvi kinomaja juures on asjaolu, et sellesse hoonesse mahuks ka Rakvere Teatrile vajalik proovisaal koos abiruumidega. 2008. aastal hinnati, et hoone koos sisseseadega maksab umbes 2,2 miljonit eurot, uus kalkulatsioon, mille Rakvere Teater hiljuti koostas, viitab umbes 2,35 miljonile eurole. „Riik pole oma toonasest lubadusest taganenud ja nende 1,1 miljonit eurot on jätkuvalt laual,“ kinnitas Velvo Väli. „Väiksem osa rahast on juba teatrile ülegi kantud. Selle raha eest muutsime teatrihoovis asuvate kommunikatsioonide asukohta, et uue hoone jaoks kõik juba paigas ja valmis oleks.“

Linn läheb teemaga kaasa

Rakvere linnale tähendaks kinomaja ehitamine seega enam kui 1 miljoni euro suurust investeeringut, kuid linnavalitsus ja –volikogu oli pärast Velvo Väli esitatud ülevaate ärakuulamist positiivselt meelestatud – kaasaegset kinonäitamise kohta on Rakverre vaja ja teema tasub edasiarendamist.

Täpsustuseks olgu lisatud, et projektiga hakkab tegelema Rakvere Teater. Teater omakorda kuulub sihtasutusele Rakvere Teatrimaja, mille liikmeteks on Eesti riik ja Rakvere linn. Selleks, et asjaga edasi minna, vajasid sihtasutuse nõukogu Rakvere linna esindajad linnavolikogult nõusolekut ja selle volikogu kolmapäevasel istungil ka andis.

Neil on nüüd volitus sihtasutuse nõukogus hääletada uue kinohoone-proovisaali ehituse riigihanke väljakuulutamise poolt. Millal hange välja kuulutatakse, milline on täpne rahastusskeem ja linna osa selles, selgub muidugi hiljem läbirääkimiste käigus.