Kolmainu kogudus arendab kogukonna maja

Toompuu1

Rakveres Pikal tänaval asuvas pastoraadi majas on veidi üle kahe kuu toimetanud puuetega inimeste töökeskus, mille eestvedajaks on Rakvere kolmainu kogudus.

Liisi Kanna

Möödunud aasta oktoobris võis Kuulutaja veergudelt lugeda, et pikalt tühjana seisnud pastoraadi majas valmistati ette ruume töökeskuse avamiseks. Ehitustööde maksumuseks oli 50 000 eurot, millest üle poole kattis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning ülejäänu kogudus.

Toona alles puudusid vahendid keskuse sisustamiseks, nüüdseks on aga ruumid annetuste toel töötamiseks sisse seatud ning veebruarikuust alates tasapisi toimetatud.

Keskuses on kaks käsitöötuba, kangastelgede ruum ning puutöökoda. Viimane ei ole küll viimistletud ning masinaid on puudu, kuid küte on sees ja algsed võimalused olemas.

Kolmainu koguduse vaimulik, Viru praostkonna praost Tauno Toompuu rääkis, et esimese tõsise tööpakkumise said nad Lääne-Viru Maavalitsuselt, kes tellis keskuselt suurema koguse meeneid.

Koostööpartnereid on leitud ka kaugemalt. „Põlvamaal on seltskond, kes tegeleb puuetega lastele toetavate mänguasjade välja mõtlemisega – arendavad mänguasjad, rahustavad mänguasjad jne,“ selgitas Toompuu, lisades, et järgmine suurem plaan ongi hakata mänguasju valmistama.

Ühe ettevõtmisena märkis ta ka kalmistute korrastamist. „Oleme seda tööd harjutanud viiel hauaplatsil juba sügisest saadik. Nüüd julgen küll öelda, et oleme võimelised võtma platse juurde ja pakkuma hauahooldusteenust.“

Keskus on avatud kahel päeval nädalas ja nimekirjas on üle 20 inimese. „Kümmekond neist on iga kord kohal. Teised käivad kord nädalas või üle nädala,“ täpsustas vaimulik. „Juhendajaks on viis vabatahtlikku, kes vastavalt võimalusele käivad.“

Toompuu rääkis, et kaitstud töö teenuse pakkumine on osa koguduse panusest ühiskonda. „Kogudus ei ole ennekõike iseenda jaoks, vaid kogukonna jaoks ja üks põhiülesandeid peakski olema sellesse panustada. Aidata just neid, kes on haavatavamad,“ selgitas Toompuu. „Väljapoole suunatud tegevus ergutab ka koguduse sisemist põhitegevust ning aitab läbi mõelda, kes me kogudusena oleme ja miks me oleme.“

Vaimulik märkis, et Kolmainu koguduses tegeletaksegi praegu arengukava koostamisega. „Püüame põhiprintsiibid enda jaoks paika panna, et mismoodi väljapoole suunatud valdkonnas edasi liikuda. Mõtleme läbi, kuidas see sotsiaalne ettevõte, nagu pastoraadi maja nimetame, võiks areneda.“

Toompuu märkis, et isekeskis kutsutakse pastoraadi maja kogukonna majaks. „Oleme kogudusega enda jaoks sõnastanud, et ei taha seda maja endale hoida, vaid pakkuda seal tulevikus muidki kogukonna teenuseid ja tegevusi, näiteks kogukonnas elamise teenust.“

„Laienemiseks esialgu rahastust ei ole, aga eks olemegi nii edasi liikunud, et kõigepealt on mõte ja soov ning siis on tulnud ka vahendid.“

Kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu rääkis, et töökeskuse sisustus on saadud annetuste toel. Foto: Liisi Kanna