Millised muudatused sõiduki varustuses tuleb Eestis registreerida

Autode ja teiste sõidukite modifitseerimine on maailmas küllaltki levinud ja samuti ka Eestis. Nimelt, autotuuningul baseeruv ülemaailmne turg hinnati aastal 2023 väärtusega 6,4 miljardit USA dollarit. Räägitakse, et see turg kasvab järgmisel kümnendil tõenäoliselt 6% aastas. Sellist kasvu soodustavad peamised motivaatorid on kasvav nõudlus heitkoguste vähendamise ja kütusesäästlikkuse suurendamise järele. Müügi kasv autotööstuses mõjutab ka otseselt suurenevat nõudlust autode modifitseerimise järele. 

Sellega seoses püüab üha rohkem autoomanikke parandada suure võimsusega sõidukite kütusekulu, muutes sõidukite kasutamise taskukohasemaks ja tarbimise mõttes ökonoomilisemaks. Siiski peab kõikide sõidukite kasutamisel järgima liiklus- ja registreerimisseadusi, et tagada ohutu liiklemine endale ja kaasliiklejatele. See aga tähendab, et mõned muudatused sõiduki varustuses tuleb registreerida liiklusseaduse alusel. Vaatame täpsemalt, mida peab teadma, kui on soov oma Eestis registreeritud sõidukit täiustada. 

Ohutu liiklemine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. aasta määrus number 37 reguleerib sõidukite ümberehitamist. Tasub tähele panna, et kõiki muudatusi ei loeta sõiduki ümberehitamiseks. Näiteks ei loeta ümberehituseks agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile. 

Samuti võib lisada funktsioone ja varustust (nt. kliimaseadmed, lisapidurituled, Haakekonksu kinnituskomplekt, ja allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed. 

Haakekonksu kinnituskomplekt: foto rexbo.ee

Haakekonksu paigaldamist autole peetakse Eestis, nagu ka paljudes teistes riikides, sõiduki konstruktsiooni muutmiseks. Haakekonksu paigaldamine võib nõuda täiendavat tehnilist ülevaatust, et veenduda, et muudatused on tehtud õigesti ja ei riku ohutusstandardeid. Haakekonks peab vastama teatud Eestis kehtestatud standarditele ja eeskirjadele. See on oluline nii sõiduki enda kui ka teiste liiklejate ohutuse tagamiseks.

Mõnikord võivad muudatused auto disainis mõjutada kindlustustingimusi. Tehtud muudatustest on soovitatav teavitada kindlustusseltsi.

Samuti ei tohi nende lisamine olla vastuolus kehtivate tehnonõuetega. Siinkohal tasub tähele panna, et ümberehitatud sõiduk peab küll vastama kehtivatele tehnonõuetele, kuid nõudeid rakendatakse sõiduki esmase kasutuselevõtu ajast lähtuvalt. Sel põhjusel on soovitatav teha sõiduki ümberehitamise protsessist fotosid ning alles hoida modifitseerimisega seonduvad materjalid ja ostuarved.

Liiklusseaduse §218 kohaselt karistatakse omavoliliselt ümberehitatud mootorsõiduki või maastikusõiduki juhtimise eest rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. Eestis on ühe trahviühiku suuruseks hetkel 4 eurot. Muudatuste registreerimine sõiduki ümberehituses aitab suuresti kaasa liiklusohutuse tagamisel. 

Registreerimine

Isiklikuks kasutamiseks muudetud sõidukid tuleb Eesti seaduste kohaselt registreerida. Kõigepealt tuleb ümberehituse registreerimiseks teha avaldus. Vabas vormis avaldust võib esitada digitaalselt allkirjastatuna e-maili teel või siis kohapeal liiklusregistri büroos, kus on selleks vajalikud blanketid olemas. Registreerimisprotsess hõlmab endas ka riigilõivu tasumist. Registreerimise taotlemiseks on tarvis järgmisi dokumente:

  • Sõiduki põhiosade ja materjalide seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid
  • Tüübivastavuse tunnistus
  • Ekspertiisiakt, mis tõendab sõiduki vastavust kehtivatele nõuetele
  • Transpordiameti otsus sõiduki registreerimiseks

Kui eespool esitatud dokumendid on puudulikud, võib Transpordiamet avalduse tagasi lükata. Selleks on hea olla pigem rohkem ettevalmistatud kui vähem, nii sujub registreerimisprotsess lihtsamalt. Samuti ei võeta registreerimiseks vastu sõidukeid, mis ei vasta tehnilistele kriteeriumitele või on valmistatud varuosadest. 

Kindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus ning see peab olema kõikidel sõidukitel. Sellega kindlustatakse kahju, mida õnnetuse puhul sõiduki valdaja võib põhjustada sõidukiga teistele isikutele. Järelturult saadud osadega modifitseeritud sõidukid vajavad siiski sageli erikindlustust. 

Sel põhjusel tuleb kindlasti sõiduki tehtud muudatustest teavitada ka oma kindlustusettevõtet. Vastasel juhul ei pruugi kindlustus katta võimalike õnnetusjuhtumite kahjusid. Lisaks võib järelturult saadud osade lisamine mõjutada sõiduki väärtust.

Kokkuvõtteks 

Muudetud sõidukite registreerimine on liiklusohutuse tagamisel väga oluline. Muudatused, mis muudavad sõiduki juhitavust ja sisemust, näiteks istekohtade arvu, võivad otseselt mõjutada juhtide ja kaasreisijate ohutust. Arvestades, et autotuuning on osa ülemaailmsest miljardikäibega turust, siis on sõidukite modifitseerimine väga populaarne. Registreerimisprotsess tagab selle, et kõik sõidukid vastaksid Eesti liiklusohutuse standarditele. Kui aga tekib probleeme või küsimusi täpsema registreerimisprotsessi osas, siis tasub uudistada Transpordiameti kodulehel või võtta nendega ühendust telefoni või meili teel. Ohutus liikluses on kõigi vastutus ning seetõttu tasub sõidukite registreerimist ja tehnovastavust võtta küllaltki tõsiselt.