Rakvere linn ja vald korraldasid ühise kriisiõppuse

Möödunud reedel toimus esmakordselt Rakvere linna ja valla ühise kriisikomisjoni lauaõppus, mille käigus harjutati toimetulekut rasketest ilmastikuoludest ja ulatuslikust elektrikatkestusest tingitud hädaolukorras, mille tõttu lakkas töötamast vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Esmalt tutvustas õppuse juhi rollis olnud Rakvere vallavanem Maido Nõlvak paarikümnele osavõtjale õppuse eesmärke, läbiviimise metoodikat ja episoodi. „Me ei lahenda sündmust, vaid testime, kas meil on olemas sündmuse lahendamiseks vajalikud tööriistad (plaanid, juhendid, skeemid) ja teadmised-oskused,“ selgitas Nõlvak.

Lauaõppus kujutab endast arutelunõupidamist ettevalmistatud materjalide ehk kaasuste põhjal. Seekord pidid õppusel osalejad lahendama kolm kaasust: juhtimisstruktuuride kokku kutsumine ja moodustamine; infovahetus ja käitumisjuhiste andmine; vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimine.

Õppuse eesmärk oli testida Rakvere linna ja valla kriisikomisjoni ning AS-i Rakvere Vesi kriisimeeskonna kriisiolukordadeks valmisolekut ja infovahetust, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimist pikaajalise elektrikatkestuse korral ja kriisikomisjoni hädaolukorra lahendamise plaani.

Episoodi kirjelduse ja esitatud küsimuste baasil toimus mängijate vahel lahenduskäigu leidmiseks diskussioon, mida juhtis Rakvere linnapea Triin Varek.

Lahenduskäigus arutati läbi kriitilised küsimused sündmuse juhtimise, ohuprognoosist tulenevate ennetusmeetmete, juhtimisstruktuuri ülesannete, tegevusvariantide valiku, ressursi ja kommunikatsiooni planeerimise teemadel.

Kokkuvõtteid tehes märkis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak järgmist: „Õppusel läbiviidud arutelud tõid välja tänased kitsaskohad ja võimelüngad, mida on vaja lähimal ajal parandada, et reaalsete kriiside ajal suudaksime paremini elanikkonda kaitsta, informeerida ning tagada elutähtsate teenuste toimimine.“

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on oluline teada võimalusi ja kitsaskohti enne, kui kriis on päriselt käes. „Selline lauaõppus annab hea võimaluse läbi mängida reaalne oht ning annab sisendi edasiseks tööks ja tegutsemiseks kriisi valdkonnas. Saime teada, mis on meil juba väga hästi, mis hästi ja mis halvasti,“ lausus Varek.

Õppusel osalesid vaatlejaina ka Siseministeeriumi spetsialistid.

Kristel Mänd

Kriisikomisjoni lauaõppus Rakvere linnavalitsuses. Foto: Kristel Mänd