Rakvere linnapea kõne aastapäevakontserdil

103 aastat Eesti riiki – võime vaid ette kujutada, mis mured ja rõõmud on jäänud kõik selle aja sisse. Kui meri siin seisma jäi. Ja teele langesid tuhanded. Eesti muld ja Eesti süda. Memme vaev.

Eelmisel aastal Eesti sünnipäeval üksteisele häid soove jagades ei osanud meist keegi aimata missugune hoopis teistsugune ja katsumusterohke aasta ootab ees. Rääkisime eelseisvatest sündmustest, linna arengutest, unistustest ja soovidest. Aastaring, mis meist täna maha jääb, tõi aga endaga palju ärevust, hirmu, ka valusaid lahkumisi, ja see kõik peamiselt ettenägematu viiruseleviku tõttu.

Kuid õnneks ei ole elu seisma jäänud ja sel keerulisel ajal oleme koos päris hästi hakkama saanud. Linlased on olnud väga tublid ja vastutustundlikud, tänan teid. Ettevõtjad säilitanud töökohti. Ettevõtluse edendamine ja hoidmine praeguses situatsioonis on tunnustust väärt – suur tänu teile! Ka linna allasutused on edukalt hakkama saanud, omavalitsus on jätkuvalt pakkunud teenuseid ning tuge ja riik on mõistlikult edasi toiminud.

Kõige soojemad tänusõnad kuuluvad aga täna teile head meditsiinitöötajad, sotsiaalhoolekande töötajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, poemüüjad ja paljud teised. Inimesed, kelle olemasolust ja tööst hädaolukorras ning ka muul ajal sõltus ja sõltub tegelikult meie kõigi heaolu. Suure tänutundega mõtlen teile ja teie igapäevasele tööle. Aitäh, et olemas olete!

Tänan kõiki vastutustundliku käitumise ja hoolimise eest. Peame ka nii jätkama, sest paraku ei ole viirus veel taandunud. Mõistan, et meis kõigis on koroonaväsimus, see olukord on veninud, see on kurnav ja oleme üle väga pikkade aastate jälle tundnud justkui meie vabadusi piiratakse. On palju keelde, palju soovitusi, millega me ei ole harjunud, aga mis on vajalikud viiruse tõkestamiseks.

Lennart Meri on öelnud: „Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi.“ Nii nagu iga inimene on igapäevaelus tähtis, on praegu igast ühest sõltuv ka see, kuidas peatame viiruse leviku. Ka Rakveres!

Selja taha jääv aasta tuletas meile rohkem meelde elu põhiväärtusi – tervise tähtsust, lähedaste olulisust ja ma loodan, et ka elu mõtet. Seda, kui tähtis on hea koostöö. Sõbrad, liitlased ja tugi. Rakvere linna nimel tänan ka kõiki koostööpartnereid.

Ja kuigi on sageli elu lihtsam mõista tagasi vaadates, siis elu edendada ja elada saab ainult mõtteid tulevikku suunates. Me ei tea täpselt, mis ootab ees, kuid me teame, et meie eeskuju, positiivne ellusuhtumine, targad valikud ning otsused ja tegutsemistahe on väga olulised. Me kõik koos loome homset – tulevikku!

Rakvere linn on jätkuvalt pidevas arengus, meil oli tubli aasta ja suur tänu, et olete nii Pika tänava kui Vallimäe vabaõhukeskuse valmimist pidanud aasta teo väärilisteks. Oleme saanud linnana sportlikuma omavalitsuse tiitli. Kõik arengud ja edu on tegelikult paljude inimeste ühistöö. Ka uus aasta toob muutusi linnaruumis ja olulisi investeeringuid Rakverele.

Aasta tagasi tsiteerisin Apostel Pauluse sõnu, kus oli juttu sellest, kui tähtis on armastus ja kui ei ole armastust, siis ei ole midagi. Armastus oma riigi ja kodulinna vastu inspireerib mind ja paljusid teisi tegema oma igapäevast tööd parimas teadmises ja soovis, et meil kõigil oleks siin hea elada.

Töö on tähtis, aga ei saa olla nii, et kõik muu lohiseb kaasa. Pere? Tervis? Sõbrad? Peame tulema väärtustes tagasi oma juurte juurde.

Keegi kunagi küsis, et mis on sinu rõõmujuurte allikas? Loodan, et Eesti 103. sünnipäeva eel on olnud kõigil võimalus selle üle mõelda ja kui vaja, tuleb teha ka korrektuure. Tõekspidamised ja väärtused, mida me endas kanname, on homsete tegude algallikad.

Siiralt tänan ja õnnitlen Rakvere Kroonimärgi saajaid hea eeskuju eest ja suure panuse eest linna arengusse!

Olen juba varem soovinud, et me oleksime üksteise suhtes heatahtlikumad. Jagaksime headust rohkem, märkaksime rohkem ja hooliksime rohkem – minu soovid ei ole muutunud! Igaühes on võime aidata kaasa kellegi teise heale käekäigule.

Oleme tänulikud, et saame elada vabas Eestis, vabal maal. Hoiame vabadust. Hoiame üksteist. Hoiame tervist. Käitume targalt ja hoiame lootust oma südames. Sest me teame, et tegelikult kõik halb alati möödub. Me saame hakkama!

Näitame kõigile, et Rakveres on rohkelt rahu, rõõmu ja romantikat! Sest, arm aitab enam kui hirm.

Elagu Eesti!

Triin Varek,

Rakvere linnapea