Rakvere osaleb pilootprojektis

279336-P5UIHL-467

Kuus Eesti omavalitsust said toetust piloteerimaks hoolduse koordinatsiooni mudelit, teiste hulgas sai 22 000 eurose rahastuse Rakvere linnavalitsus.

Liisi Kanna

Riik piloteerib keerulise hooldusvajadusega täiskasvanute hoolekandes uut lähenemist – sellega seoses kuulutati mais välja konkurss leidmaks riigile koostööpartneriks omavalitsusi. Nüüdseks on selgunud kuus taotlejat, kelle osalemist uue hoolduse koordinatsiooni mudeli katsetamises Sotsiaalministeerium kokku 132 000 euroga toetab.

Lääne- ja Ida-Virumaa piirkonnast sai rahastuse Rakvere linnavalitsus, lisaks osalevad pilootprojektis Tallinna linnavalitsus, Saaremaa vallavalitsus, Tori vallavalitsus, Tartu linnavalitsus ja Tõrva vallavalitsus.

Ettevõtmise eesmärgiks on luua toimiv tugisüsteem suure hooldusvajadusega inimestele. Projekti läbiviimiseks luuakse omavalitsusesse hoolduskoordinaatori ametikoht.

Koordinaator hoolitseb selle eest, et temale suunatud suure hooldusvajadusega inimene jõuaks vajaliku teenuseni, olgu see näiteks õendusteenus tervishoiusüsteemist, kohaliku omavalitsuse korraldatav koduhooldusteenus, Sotsiaalkindlustusameti vahendusel rahastatav rehabilitatsiooniteenus või kombinatsioon nendest – selleks teeb ta vajalikud kokkulepped inimest abistavate osapoolte vahel ning jälgib, kas inimene saab talle vajalikke teenuseid.

„Oluline on, et inimene jõuaks õigel ajal õigele teenusele ning erinevad valdkonnad töötaksid koos ühiste eesmärkide nimel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

„Kahetsusväärselt tuleb ette olukordi, kus abivajaja pereliikmed on sunnitud ise olema juhtumikorraldajad – pöörduma toe saamiseks erinevate asutuste poole ning orienteeruma süsteemide rägastikus. Koordinaatori abiga saavad inimesed vajalikke teenuseid õiges kohas, õigel ajal ning väheneb ka lähedaste hoolduskoormus,“ jätkas minister.

Rakvere linnavalitsus peab piirkonnas vastava ametikoha looma hiljemalt 1. augustiks. „Rakverelaste jaoks tähendab pilootprojektis osalemine eelkõige seda, et saame abivajajaid abistada süsteemsemalt ja toetada neid jõudmaks kiiremini vajalike teenusteni. Ühiselt töötavad sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond, et toetada võimalikult varajast sekkumist abivajaja lähedaste hoolduskoormuse suurenemisel,“ märkis Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket.

„Rakvere linnavalitsus teeb koostööd pilootprojekti raames Rakvere Haigla, Rakvere Laste Tervisekeskuse, Kersti Veidriku kabineti ja Tiiu Tandrega. Neil kõigil on võimalik anda infot abivajavatest inimestest, kuid Rakvere linnavalitsuse poole on võimalik kõigil inimestel pöörduda, kui nad tunnevad, et nende lähedasi võiks antud projekt toetada,“ selgitas sotsiaalosakonna juhtaja, mil moel abivajajad hoolduskoordinaatori juurde jõudma hakkavad.

Aastase pilootprojekti lõppedes annab linnavalitsus kogemusele tuginedes Sotsiaalministeeriumile tagasisidet esmase mudeli sobivuse kohta. Projekti tulemustest lähtuvalt plaanib Sotsiaalministeerium teha 2019. aasta sügisel Vabariigi Valitsusele ettepaneku, kas ja milliseid samme astuda riikliku koordinatsioonisüsteemi loomiseks.

Kas see tähendab, et pilootprojekti hea õnnestumise korral luuakse sarnased ametikohad üle Eesti? „Kahjuks sellele me ei oska hetkel veel vastata, kuid soovitakse hinnata, kuidas on võimalik paremini toetada hoolduskoormusega inimese lähedasi, integreerides sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi,“ sõnas Suun-Deket.