Rakvere soovib jäädvustada linna aukodaniku mälestust

Rakvere linna aukodanik Edith Kotka-Nyman oli Rakvere hea tahte saadik, kes panustas pikki aastaid Rakvere ja Rootsi Sigtuna kommuuni vaheliste tihedate ja viljakate koostöösidemete loomisesse pärast Eesti vabariigi taasiseseisvumist, õpetas eesti keelt ning tutvustas Eesti ja Rakvere kultuuri- ning ajalugu.

Jäädvustamaks linna aukodaniku mälestust, kuulutas Rakvere linnavalitsus välja avatud ideekonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim lahendus Edith Kotka-Nymani auks kavandatavale skulptuuriansamblile.

Edith Kotka sündis 1932. aastal Tallinnas, kuid tema lapsepõlv möödus Rakveres. 1944. aasta sügisel põgeneti perega Rootsi. Rootsis lõpetas Edith gümnaasiumi ja kahel korral ülikooli, esmalt kunstiajaloo ja prantsuse keele alal, hiljem eesti filoloogina. Ta õpetas Rootsi eestlastele eesti keelt, koostas ja andis koos kolleegiga välja eesti keele õpikud ja lugemiku.

1990-ndatel aastatel loodi sõprussidemed Rakvere linna ja Sigtuna kommuuni vahel, mille töös Edith Sigtuna-Rakvere sõprusseltsi esimehena aastaid aktiivselt osales. Ta oli tõlk ja giid, sõpruslinna eesti keele õpetaja ja eesti kultuuriloengute pidaja, Rakvere ajaloo väsimatu tutvustaja, elav kontakt kahe linna inimeste vahel.

Rakvere linna aukodaniku nimetuse pälvis Edith Kotka-Nyman 1998. aastal. Edith Kotka-Nymanile meeldis maalida ning 2019. aastal korraldati Rakvere Galeriis tema mälestusnäitus „Aukudega juust ja suitsupääsuke“. Rakvere aukodanik Edith Kotka-Nyman suri 7. aprillil 2017.

Mälestusmärk on kavas paigaldada Rakvere rekonstrueeritud ajaloolise Pika tänava väljakule (Pikk 22). Kuna Edith Kotka-Nymanile meeldis istuda linnaruumis pinkidel ning vaadelda mööduvaid inimesi ja hooneid, siis soovib Rakvere linnavalitsus abilinnapea Laila Taluniku sõnul mälestusmärgi osadena näha istepinki ja sealt vaadeldavat skulptuuri koos tutvustava infotahvliga.

„Ideelahendusest peaks saama tähenduslik maamärk linnaruumis, mis kutsub inimesi puhkealaga tutvuma,“ lausus Talunik. Sestap on oodatud nii traditsioonilised kui ka visuaalselt ja ruumiliselt sobivad kaasaegsed lahendused.

Rakvere linnapea Triin Varek: „Edith Kotka-Nyman Rakvere linna aukodanikuna väärib kindlasti esiletoomist oma suure panuse eest kunagise kodulinna heale käekäigule kaasaaitamisel. Mul on siiralt hea meel, et tundsin Edithit isiklikult ning kohtumised temaga olid väga soojad ja inspireerivad. Jään põnevusega ootama skulptuuriansambli ideekonkursi suurepäraseid lahendusi.“

Ideekavandite esitamise tähtaeg on hiljemalt 11. jaanuar 2021 kell 11.

Kuulutaja

Rakvere linna aukodanik Edith Kotka-Nyman. Foto: Meelis Meilbaum