Tähistati Viru maleva 101. aastapäeva

Möödunud laupäeval liikus läbi Rakvere linna kaitseliitlaste rongkäik, millele pani punkti raudteejaama ees toimunud uue malevapealiku ametisse astumise tseremoonia ning soomusrongi Wabadus avamine.

Liisi Kanna

Kaitseliidu Viru maleva 101. aastapäevale pühendatud rongkäik kulges Rakvere linnavalitsuse eest raudteejaama. Seal osalesid nii kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred kui noored kotkad. Raudteejaama jõudes rivistuti pidulikuks lipu üleandmise tseremooniaks – Viru maleva pealiku ülesandeid täitnud major Andrus Reinstein andis maleva lipu üle kolonelleitnant Jaanus Ainsalule.

Malevapealik Jaanus Ainsalu

„Vaadates potentsiaalset vastast, kes suudab tegutseda nii konventsionaalselt ja mittekonventsionaalselt ja tuvastada nõrku kohti ning neid ära kasutada, näen ma lähiajal ülesanneteks, et iga maleva liige teaks, mis on tema kriisi ja sõjaaja ülesanne, et kiirelt reageerida erinevatele ohtudele,“ lausus kolonelleitnant Ainsalu eelseisva töö kohta.

Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu alustas teenistust ajateenijana Eesti Piirivalves 1991. aastal ja jätkas seal teenistust Narva-Jõesuu õppekeskuses erinevatel ametikohtadel kuni õppejaoskonna ülemani. Alates 2003. aastast on ta teeninud Kõrgemas Sõjakoolis põhikursuste ülemana, alates 2009. aastast Kalevi jalaväepataljonis vanemstaabiohvitserina ja missioonil Iraagis ning 2010. aastast Scoutspataljonis staabiülemana.

Lõuna kaitseringkonnas on ta olnud 2012. aastast operatiivjaoskonna staabiohvitser ning 2014. aastast kaitseringkonna ülema asetäitja. 2015. aastast on ta teeninud 2. jalaväebrigaadis staabiülemana. Kaitseliitu tuli kolonelleitnant Ainsalu 2018. aastal, kui ta asus Kaitseliidu peastaabi operatiivjaoskonna ülemaks.

Maleva eelmine pealik kolonelleitnant Viktor Kalnitski siirdus ennast täiendama Soome maakaitseakadeemia kindralstaabi kursustele.

Soomusrong Wabadus

Üritus jätkus oma teekonnaga Rakverre jõudnud soomusrongi Wabadus tervitamisega. Meenutamaks 100 aasta möödumist Eesti Vabadussõjast, valmis tollasest soomusrongist inspireeritud näidis – soomusrong nr 7 Wabadus, kus on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav näitus. Soomusrong liigub mööda Eestimaa raudteid 2019. aasta lõpuni. Rakveres viibib Wabadus täna viimast päeva ning jätkab marsruudil Kiviõli–Jõhvi–Vaivara–Narva–Viimsi.

Maleva aastapäeval ning liputseremoonial osalenud Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi toonitas soomusrongide olulisust Vabadussõjas. „Me oleme liiga vähe mõelnud, millist rolli need rongid tegelikult mängisid Vabadussõjas ja kuidas need toimisid tollel ajal,“ sõnas Ühtegi.

Ta selgitas, et oli aeg, mil Esimene maailmasõda hakkas lõppema ja see sõda oli olnud kaevikusõda, mis tähendab, et liiguti väga vähe. „Kindlasti mängisid soomusrongid tohitult suurt rolli Eesti vabastamisel – see, kuidas nende rongidega tungiti sügavale vaenlase tagalasse, tehti seal laastavaid operatsioone, lõhuti tema moraali ja tema väge ning seega saavutati tohutut sõjalist edu,“ kõneles Kaitseliidu ülem.

Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et kahe olulise sündmuse valguses mõtles ta sel hommikul pikemalt vabaduse väärtuse peale. „Vabadus tänapäeval tundub iseenesestmõistetav. On generatsioone, kes ei tea midagi sõjakoledustest. Aga 101 aastat tagasi läksid siitsamast raudteejaama perroonilt Vabadussõtta ka Rakvere poisid, et seista kodumaa ja vabaduse eest,“ sõnas linnapea, lisades, et Wabaduse teekond jutustab Eesti vabaduse saamise lugu.

Lisaks soovis linnapea edu uuele malevapealikult, õnnitles Viru malevat aastapäeva puhul ning tunnustas hea koostöö eest. „Tänu Kaitseliidu olemasolule linnas tunneme kõik ennast turvaliselt. Olete linnale hea partner, kellele võime loota ka kõige keerulisemate olukordade tekkimisel. Mida ma siiralt loodan, et siiski ei juhtu. Aga kindlus tugeva koostööpartneri olemasolu osas on suur väärtus,“ lausus Varek.

Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Riho Ühtegi (paremal) ja kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ametisse asumise tseremoonial. Foto: Helen Solovjev