Tänavust hambaravihüvitist saab kasutada aasta lõpuni

Close-up of female smile with healthy teeth
Close-up of female smile with healthy teeth
  1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada.

Kaidi Kasenõmm

Praeguseks on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud 20 tuhat inimest üle Eesti enam kui 800 tuhande euro eest. Hüvitist saab kasutada 138 hambaravikabinetis.

Lääne-Viru maakonnas saab täiskasvanute hambaravihüvitist 11. septembri seisuga kasutada seitsmes kohas: Tapal Viru Haigla, Tamsalus BonaDenta OÜ, Kadrina vallas Kadrina Hambaravi OÜ, Tamsalu vallas Kersti Armipaik Hambaravi OÜ, Haljala vallas KT Medicor OÜ, Rakke vallas BonaDenta OÜ ja Rägavere vallas KT Medicor OÜ.

Lääne-Virumaal on täiskasvanute hambaravihüvitist tänaseks kasutanud 400 inimest, sh 190 inimest 30eurost hüvitist ja 210 inimest 85eurost hüvitist kokku 17 tuhande euro eest.

Kuidas hüvitist kasutada?

30eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni 50 protsendi ulatuses raviarve eest tasumiseks ning teise (vähemalt) poole summast tasub patsient ise.

Rasedad, alla üheaastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63aastased eakad ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt 15 protsenti ise.

Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust.

Hüvitist saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes on haigekassa partnerid. Seda, kas arst on sõlminud vastava lepingu, tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi.

Üks hüvitis kehtib ühel kalendriaastal

Hambaravihüvitist saab kasutada kuni kalendriaasta lõpuni ning kasutamata jäänud summa järgmisesse aastasse üle ei kandu.

Kui patsiendil jääb hambaarsti visiidil mingi osa hüvitisest kasutamata (näiteks 10 eurot), saab jääki kasutada järgmisel külastusel sama kalendriaasta sees kuni 31. detsembrini.

Alates jaanuari algusest on kõigil ravikindlustatud täiskasvanutel taas aasta jooksul kasutamiseks vastavalt kas 30 või 85 euro suurune hambaravihüvitis.

Kui patsient saabub hambaarsti juurde, saab ta küsida enne visiiti arstilt või registraatorilt, kui suur on tema hambaravihüvitise jääk.

Ainult esmavajalikele teenustele

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele, mis on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine ja tuimestus.

Enne visiit tasub alati huvi tunda, milliseid teenuseid hambaarst teile osutab ning kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja või mitte. Nii saab vältida ootamatusi arve tasumisel.

Kuidas arvutatakse hüvitatavat summat aga siis, kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid? Sel juhul arvestatakse hüvitise summa maha ainult nende teenuste eest, mis on kirjas esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud teenuste eest tasub patsient täishinda.

Hambaarst võib patsiendilt küsida ka visiiditasu 5 eurot (v.a lapseootel naistelt).

Mis saab proteesihüvitisest?

Alates 1. juulist kehtib ka uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.

Proteesihüvitisele on õigus ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, üle 63aastastel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel.

Selle taotlemiseks on kaks võimalust: esitada haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument või esitada proteesitegijale avaldus, kus taotlete kulude kandmist hüvitise ulatuses otse proteesitegijale.

Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või klienditeenindusest.

Tähele tasub panna, et alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

Infot hüvitiste kohta saab lisaks kodulehele ja klienditeenindustele ka klienditelefonilt 669 6630.