Tapa vald ja Kaitseministeerium sõlmisid koostöökokkuleppe

tapa

Kaitseminister Jüri Luik ja Tapa vallavanem Alari Kirt allkirjastasid heade kavatsuste kokkuleppe, millega kinnitatakse koostöö jätkumist mõlemale osapoolele oluliste taristuprojektide arendamisel.

Liisi Kanna

Teisipäeval Tapat külastanud kaitseminister Jüri Luik märkis, et pikaajaline vastastikku lugupidav koostöö Tapa vallaga on taganud selle, et kaitseväelinnak on saanud areneda vastavalt riigikaitselistele vajadustele ning Tapa on saanud juurde nii korrastatud taristu ning loodetavasti ka maksutulu.

„Tapast on saanud liitlaste seas tuntud Eesti kaitsepealinn ning Tapa linnakust kaitseväe kõige suurem baas,“ ütles kaitseminister. „Meile on oluline, et ka Tapa kogukond saaks sellest kasvust osa.“

Tapa vallavanem Alari Kirdi sõnul ongi lepingu mõte näidata, et hea koostöö on kõige alus. „Tänu heale koostööle võidavad kõik. See tingib selle, et meie soove arvestatakse ja meie elanike ettepanekuid kuulatakse,“ lausus Kirt. „Lisaks saame me väga palju raha valla avalike objektide korrastamiseks.“

Vallavanem märkis, et kokkulepe ei too omavalitsusele mingisuguseid täiendavaid kohustusi. „See, mis seal seisab, on elementaarne käitumisviis iga omavalitsuse jaoks,“ sõnas Kirt, lisades, et vallavalitsuse kohutus on niikuinii neile laekunud dokumente menetleda nii kiiresti ja hästi, kui suudetakse.

Kokkuleppe kohaselt toetab Tapa vald riigikaitselist tegevust valla territooriumile jääva riigikaitselise taristu väljaehitamisel vajalike planeeringute ja lubade õiguspärase, kiire ning asjatundliku menetlemisega. Kaitseministeerium jällegi toetab oma võimaluste piires valla avalikest huvidest lähtuvaid ja riigikaitset toetavaid projekte.

Kokku on Kaitseministeerium viimasel kolmel aastal toetanud Tapa valla taristuprojekte peaaegu kahe miljoni euro ulatuses. Kaitseministeerium on toetanud mitme Tapa tänava rekonstrueerimist ning vallale kuuluvate raudteelõikude uuendamist. Samuti on Tapa kaitseväelinnak liitunud linna tsentraalse soojavõrguga, mis on alandanud kütte hinda kohalikele elanikele.

Eelmisel aastal korrastati ministeeriumi toetuse abil kahte suurt projekti, mille tulemusena korrastati ning rajati kõnni- ja kergliiklusteede võrgustik linnaku raudteejaama – keskuse vahel. Sel aastal toetab Kaitseministeerium 230 000 euroga Läpi-Ojaküla tee projekteerimist ja Karja tänava katte taastamist.

„Järgmisel aastal, kui projekt valmis saab, läheb tõenäoliselt tegemisele Läpi-Ojaküla tee ise. Seal on selge kaitseväe huvi, samas kasutavad teed ka palju eraisikud,“ märkis Alari Kirt tuleva aasta plaanide kohta.

„Tegeleme edasi ka ujula ja sauna rajamise mõttega – teostatavus- ja tasuvusanalüüs valmib õige pea. Meie huvi on leida erainvestor, kes selle valmis teeks ja meie saaksime teenust osta,“ lisas vallavanem tuleviku osas.

 

Kaitseminister Jüri Luik (vasakul) ja Tapa vallavanem Alari Kirt.

Foto: Kaitseministeerium