Tapale kavandatakse eripärast kultuurirajatist

Valminud on Tapa vana algkoolihoone eskiisprojekt „Tapa avatud koolimaja“ – lammutamise asemel on otsustatud luua sinna omanäoline kogukonnamaja.

Liisi Kanna

Eskiislahenduse kohaselt on avatud koolimajas galerii ja muud näituste korraldamiseks vajalikud pinnad, avalike koosolekute pidamise ala, vaateplatvorm, välikohviku avamise võimalus, avalik tualett, lava välikontsertide, välikino ja suvelavastuste korraldamiseks jpm.

Nagu projekti nimigi reedab, on suurem osa hoonest ilma katuseta ja avatud. Möödunud aastal tellitud ehitusekspertiisist selgus, et maja tulekahjust puutumata konstruktsioonid on rahuldavas olukorras, mistõttu on hoonet suures ulatuses võimalik säilitada.

„Tapa vana algkoolihoone jäi tühjaks aastal 1992 ja seega on maja seisnud rakenduseta peaaegu 30 aastat. Selle ajaga on hoone muutunud varisemisohtlikuks kolemajaks, mis tekitab linnaelanikes piinlikust ja muret. Lahendusi on küll otsitud ja lubatud, aga ühegi tulemuseni 30 aasta jooksul pole jõutud. Kõige tõsisemalt on kaalutud ajaloolise hoone lammutamist, kuid ka see variant laialdast toetust ei leidnud ning takerdus,“ rääkis Tapa vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Reigo Tamm.

Tapa vallavanem Riho Tell märkis, et esimene pidur endise koolimaja lammutamisele pandi 2018. aasta sügisel. „Initsiaatoriks, või üheks neist, oli Tapa vallavolikogu liige Alar Teras. Toona oli ta volikogus opositsiooni poolel ning piduri tõmbamisest asi kaugemale ei liikunudki. Võimukoalitsiooni muutudes tõstatus endise koolimaja saatus uuesti lauale ning hakati vaagima erinevaid variante – konserveerimist ja rekonstrueerimist,“ meenutas vallavanem.

„Kuna hoone ning Tapa muusika- ja kunstikooli vahelisel alal asub park, kus peetakse suveüritusi, pakkus Reigo Tamm välja mõtte siduda hoone funktsionaalselt pargiga, et selle fassaad tekitaks tausta lavale. Minu mõte oli tekitada hoone müüride vahele linnaruum, kus võimalik eksponeerida kunsti ning püsinäitusena kajastada linna ajalugu, midagi analoogset Tamsalu 100 tamme pargis paiknevale Kukelossile. Lõpliku lihvi ja n-ö kvaliteedimärgi andis arhitektuuribüroo Punktiir OÜ, kelle idee oli anda hoone terve kogukonna kasutusse mitmekülgsete tegusvõimalustega,“ kirjeldas Tell idee kujunemise protsessi.

Esialgu kaaluti ka ideekonkursi korraldamist ja tutvustati mõtet Eesti Arhitektide Liidule. Konkursi läbiviimine oleks aga läinud maksma hinnanguliselt 30 000 eurot, mis tundus asjaosalisetele ettevõtmise mastaapi arvestades kallivõitu. „Seepärast valisime odavama variandi ning tegime otsepakkumise arhitektile, kes kuulus ka Tamsalu 100 tamme pargi autorite ringi. Valik õigustas ning saime väga hea tulemuse,“ oli vallavanem rahul.

Reigo Tamm nentis, et koostöös arhitektidega on sündinud uudne ja perspektiivne idee, mille tulemusena muutub Tapa linna üks suurim häbiplekk eriliseks ning põnevaks vaba aja veetmis paigaks.

„See asub tuiksoonis, kus on lähedal kool, lasteaed, muusika- ja kunstikool, noortekeskus, raamatukogu – kõik need asutused saavad tulevikus oma töös ja tegevustes uue maja võimalusi kasutada,“ sõnas kultuurikomisjoni esimees.

„Kindlasti peaksid edaspidigi suvised sündmused, nagu näiteks linnapäevad ning jaanipäev toimuma seal või miks mitte koolide ava- ja lõpuaktused samuti. Tapa kultuurikeskus saab avatud koolimaja valmimisel kultuuritegevuse laiendamiseks ja arendamiseks uusi võimalusi. Lisaks tuleks meelitada lavastajaid ja produtsente, kes organiseeriks siia suvetükke, kontserttuure või festivale ning see omakorda tooks Tapale kultuurituriste,“ loetles Tamm, millist potentsiaali uus kultuurirajatis kannab.

„Tegevusi ja uusi ideid võivad kõik pakkuda, sest see on meie kõigi maja ehk kogukonnamaja, mille sarnast Eestis ei pruugi olla. Loodame, et sellest kujuneb kogukonna kohtumispaik,“ lisas kultuurikomisjoni esimees.

Momendil tegeleb vallavalitsus hanke ettevalmistamisega ja renoveerimistöödega loodetakse alustada juba sel aastal. „Praeguses etapis ei saa veel ehituslikust eelarvest rääkida, see saab selgemaks järgmise etapi, projekteerimise käigus. Käesoleval aastal on hoone rekonstrueerimiseks ette nähtud 300 000 eurot valla eelarvest,“ ütles Riho Tell.

Eskiisi on loonud arhitektuuristuudio Punktiir OÜ.