Tippkohtumisel avaldati toetust noorte kliimastreigiliikumisele

Möödunud nädala neljapäeval ja reedel Bukarestis toimunud Euroopa linnade ja regioonide tippkohtumisel avaldasid kohaliku tasandi juhid toetust noorte kliimastreigiliikumisele „Youth for Climate“ ja kutsusid ELi üles suurendama kliimaeesmärke ning investeeringuid, et hoida temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C.

Möödunud aastal saavutasid ülemaailmsed CO2 heitkogused kõigi aegade kõrgeima taseme. See ajendas 16aastast Rootsi kooliõpilast Greta Thunbergi algatama ülemaailmse liikumise, mis innustas õpilasi üle kogu maailma. Alates 2018. aasta augustist on tuhanded õpilased ja üliõpilased rohkem kui 30 riigis tulnud tänavatele, kutsudes üles võtma kasutusele lisameetmeid kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Just eelmisel reedel korraldati ka Eestis noorte kliimaproteste, neist rahvarohkeim Toompeal.

Viidates Greta Thunbergi hiljutisele sõnavõtule Brüsselis, ütles Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz tippkohtumisel: „Noored tulevad tänavaile lihtsa nõudmisega, et maailma juhid täidaksid Pariisis võetud kliimakohustusi. Võitlus kliimamuutuste vastu võidetakse just kohalikul tasandil ning linnad ja piirkonnad lähevad riiklikest eesmärkidest kaugemale. EL on seadnud eesmärgid ja suurendanud investeeringuid, kuid sellest siiski ei piisa: peame tegema veel rohkem, et võimaldada üleminekut linnades ja piirkondades, luua keskkonnahoidlikke töökohti, muutuda energiatõhusaks ja vähendada veelgi heitkoguseid. Teadlaste sõnum on selge, noored on oma kodutöö teinud ja nüüd on meie asi kaitsta planeeti Maa ja nende tulevikku – see on põhjus, miks nõuame CO2-neutraalse Euroopa saavutamist 2050. aastaks.“

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Markku Markkula märkis: „Peame ÜRO kestliku arengu eesmärgid poliitikasse integreerima, ent me vajame sõnadest rohkemat, vajame investeeringuid. EL ja avaliku sektori vahendid võivad aidata kaasrahastada puhtale energiale üleminekut. Kuid eelkõige tuleb meil luua kohapeal õige keskkond, mis soodustaks jätkusuutlikku ettevõtlust.“

Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla osales Bukaresti tippkohtumisel temaatilisel arutelul „ELi piirkonnad ja linnad jätkusuutlikku tulevikku üles ehitamas“ ning nentis, et kõlama jäi tõsiasi, et just igaüks meist ja seda ükskõik millisel võimutasandil, peab mõistma, et kliimaprobleemid ei ole kauge tulevikuteema. „Need probleemid on olemas siin ja praegu ning me juba tunneme nende mõju. Võitu võib neist saada üksnes siis, kui tegutseme üheskoos ja kooskõlastatult. Just seda noored meilt soovivad: et teeksime täna koostööd, tagamaks noortele tuleviku, millele neil on õigus. Euroopa piirkonnad näitavad eeskuju, kuid on vaja, et EL ja tema rahvusvahelised partnerid ei vähendaks oma kliimaeesmärke,“ rõhutas Jaadla.

Kuulutaja

Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla ja Euroopa Liidu regionaalvolinik Corina Cretu.

Foto: erakogu