Võsu sadama laienduse detailplaneering läheb uuesti väljapanekule

Haljala vallavolikogus viimatisel istungil võeti vastu Võsu sadama laienduse detailplaneering ning otsustati korraldada uus avalik väljapanek ja arutelu.

Haljala valla planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn märkis, et detailplaneering võeti vastu juba eelmisel aastal, kuid sellisel kujul ei sobinud see keskkonnaametile, kes palus vähendada hoonestusala suurust.

„Kuna hoonestusala suurust vähendati märkimisväärselt ja see on detailplaneeringu oluline muutus, siis on see vaja ka uuesti vastu võtta ning parandatud kujul uuesti avalikule väljapanekule saata,“ selgitas Pärn. „Vana hoonestusala oli määratud ka põhjapoolse muuli peale, milleks keskkonnaameti nõusolekut ei andnud,“ täpsustas planeerimis- ja keskkonnaspetsialist.

Planeering võeti teisipäeval peetud istungil ühehäälselt vastu.

Liisi Kanna

Foto: Liisi Kanna