President väisas Haljala valda

Kaljulaid

 15. mail oli Võsul, Haljala vallamajas meeleolu pidulikum kui tavalisel tööpäeval. Nimelt külastas valda president Kersti Kaljulaid ja kohtus Haljala volikogu liikmetega.

Lisaks kohalikust elust ajendatud vestlusele, andis president volikogu liikmetele ülevaate ka välispoliitikas toimuvast.

„Kui Haljala valla konteksti tooduna midagi olulisemat markeerida, siis selleks on kogukonnapoliitikaga seonduv – sotsiaalkaitse, hariduselu korraldus ning kogukondade elujõulisus,“ kommenteeris Haljala valla volikogu esimees Vello Väinsalu presidendiga kohtumist.

„Hea on tõdeda, et need on valdkonnad, millele oleme palju tähelepanu pööranud,“ jätkas Väinsalu ja viitas, et viimasel volikogu istungil kehtestati mitu määrust, mis eelpoolnimetatud valdkondi puudutavad. „Oleme paljud asjad suhteliselt lühikese aja jooksul viinud edukalt ühesugustele alustele ja loodetavasti oleme võtnud aluseks mõlemast liitunud vallast just parimad eeskujud,“ ütles volikogu esimees.

„Presidendi visiit Haljala valda oli märgilise tähendusega,“ leidis Haljala vallavanem Leo Aadel. „Minule teadaolevalt oli see pärast haldusreformi maakonna esimene.“

Riigipea eesmärk on aasta vältel külastada kõiki haldusterritoriaalse reformi järgselt moodustatud omavalitsusi. Kohtumiste läbivaks teemaks on peamiste valdkondade regulatsioonide ühtlustamine ja esilekerkinud probleemidega tegelemine. Tema sooviks on kohtuda volikogu liikmetega ja vallaametnikega ning saada tagasisidet ühinemise plussidest ja miinustest.

Praeguseks on Kaljulaid külastanud 21 kohalikku omavalitsust.

Kuulutaja

Vasakult Haljala volikogu esimees Vello Väinsalu, Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja Haljala vallavanem Leo Aadel.

Foto: Ain Liiva