Rakvere linn võtab kolm miljonit laenu

Rakvere linnavolikogu andis viimatisel istungil linnavalitsusele nõusoleku võtmaks investeeringute rahastamiseks kuni kolm miljonit eurot laenu. „Rakvere linnavalitsus peab vajalikuks ja mõistlikuks laenuvahendite arvel rahastada investeeringuobjekte, mis on linna arengu seisukohalt hädavajalikud, kuid mida pole võimalik sellises mahus teostada 2020. aasta eelarves kavandatud tulude laekumise baasil,“ sõnas Rakvere linnapea Triin Varek.

Laenurahast suur osa, 1,85 miljonit eurot on mõeldud teetöödeks. Renoveerimistöid plaanitakse Tammiku ja Õie tänava ristmikul, Jaama puiesteel, mille tarbeks saadi ka suur riigi toetus, ning C. R. Jakobsoni, Piiri, Uue ja Vallikraavi tänaval.

Just viimasega seoses esines enne heakskiidu saamist probleem ning võrreldes algse ettepanekuga on nüüdseks Vallikraavi projekti maksumus vähenenud rohkem kui miljonilt 650 000 eurole. Majanduskomisjoni esimees Kert Karus nentis, et Vallikraavi ehitustööde esialgne hange ei olnud linnaelaniku huvides. „Praegune lahendus komisjoni liikmetele sobib. Kuu-poolteist tagasi juhtisime teravdatult linnavalitsuse liikmete tähelepanu sellele, et esimese hanke eelarve oli õhku täis ja sellest oleks võitnud ainult ettevõte. Sisse oli projekteeritud töid, mis ilmselgelt olid üle dimensioneeritud,“ selgitas Karus.

„Meil on komisjonis liikmed, kes igapäevaselt tegelevad selliste asjadega ja neil on lihtne puudujääke hankes leida. Täname siinkohal Triin Varekit, kes võttis asja tõsiselt, mis viis otsuseni, et linnavalitsus hanke tühistas,“ lisas majanduskomisjoni esimees.

Lisaks plaanitakse laenurahast 350 000 eurot kasutatakse omafinantseeringu tagamiseks linna tänavavalgustuse renoveerimise projektis, mida rahastab suuremas osas keskkonnainvesteeringute keskus. 75 000 eurot on kavandatud Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse tarbeks, mille ehitust kavandatakse EL-i toetuse abil.

Samuti soovitakse investeerida veidi üle 500 000 eurot Vallimäe vabaõhukeskusesse. Lisaks 200 000 eurot sotsiaalkeskuse laiendamiseks. „Seoses sellega, et tervisekeskus valmis ja perearstid kolisid välja Vilde tänava hoonest, vabanes sotsiaalkeskuse üks tiib ja oluline on ruumid korda saada. Rakvere linnal on vaja suurendada sotsiaalteenuste osutamist ja selleks on need renoveerimistööd vajalikud,“ selgitas Varek, lisades, et summa sisse on arvestatud ka inventar.

Liisi Kanna