Rakvere tervisekeskuse rajamisse tuli ootamatu pööre

A stock photo of a patient consulting doctor.

Rakvere linn on teatavasti otsustanud Euroopa Liidust saadava toetuse kaasabil rajada Vilde tänavale tervisekeskuse. Vastavad arutelud volikogus on toimunud, rattad on n-ö veerema pandud, kuid asjad võtsid hoopis uue pöörde: AS Tapa Haigla, mille omanikeks peamiselt soomlastest erainvestorid, tegi Rakvere linnale ettepaneku, et nad rajavad hoopis ise tervisekeskuse vabale krundile Rakvere Parkali tänaval ja linn hoiaks nõnda kokku hinnanguliselt 400 000 eurot, mis tuleks linna rajatavasse keskusesse omafinantseeringuna kulutada.

Aivar Ojaperv

AS Tapa Haigla, keda kõnealuses asjaajamises esindab juhatuse esimees Meelis Kukk, selgitas Rakvere linna esindajatele, et Tapa Haigla vahetas möödunud aastal omanikke ning välisinvestorite toel on neil lähiaastatel plaanis oma tegevust oluliselt laiendada. „Lisaks haigla renoveerimisele rajame Tapale Tervisekeskuse, pansionaadi ning veekeskuse,“ märkis Kukk linnale saadetud tutvustavas kirjas. „Loome Ida- ja Lääne-Virumaale, Harjumaale ning Lõuna-Eestisse mitmeid inimeste tervist toetavaid teenuseid ja üksusi. Soovime anda oma panuse, et vananemine oleks väärikas ja väärtustatud.“

Tapa Haigla pakub Rakvere linnale, et nad rajavad Parkali 9 krundile (Pihlaka kohviku ja Art Café vahel) esindusliku tervisekeskuse koos perearstidele vajalike lisateenustega, nagu näiteks röntgen, labor, rehabilitatsioon jne. „Ehk meil on lahendus ja võimalus pakkuda oluliselt parem ning laiapõhjalisem tervisekeskus, kui täna on Rakvere linn planeerinud,“ märkis Kukk.

Tapa Haigla tegi linnale ettepaneku loobuda tervisekeskuse rajamisest Vilde tänavale. „Võtaksime selle ehitamise kohustusena endale. Selle tulemusena säästab Rakvere linn omafinantseeringu osa, mis oleks võimalik suunata teistesse olulistesse projektidesse,“ märkis Kukk.

AS Tapa Haigla pakub ka garantiid: kui nad ei alusta ehitustegevust kahe aasta jooksul, kohustuvad nad krundi koos projekti ja planeeringuga võõrandama linnale 1 euroga.

„Meil on lahendus ja võimalus pakkuda oluliselt parem ning laiapõhjalisem tervisekeskus, kui praegu on Rakvere linn planeerinud,“ kinnitas Kukk kirjavahetuses Rakvere linnaga. „Linna poolt planeeritav ei ole piisavalt hea, näiteks röntgenpildi tegemiseks peab patsient pöörduma teise asutusse. Meie lahendus on täna nii arsti- kui ka patsiendikeskne, linna oma aga võimalustest lähtuvalt poolik.“

Perearstid soovivad jätkata seni kokkulepitult

Rakvere linn ei ole aga pakkumist kahel käel vastu võtnud. Või täpsemalt: linna käed on mõnes mõttes seotud, sest juba on sõlmitud eellepingud Rakvere perearstidega, kes soovivad tegutsema hakata Vilde tänavale rajatavas tervisekeskuses. Ja Tapa Haigla pakutavasse suhtuvad Rakvere perearstid umbusuga – esmaspäeval pidi toimuma kohtumine Tapa Haigla, Rakvere linna ja siinsete perearstide vahel, kuid perearstid teatasid reedel, et nemad ei soovi sellest kõnelusest osa võtta.

„Rakvere linnale oleks loomulikult rahaliselt kasulikum, kui selle perearstikeskuse rajaks keegi teine, näiteks perearstid ise,“ kommenteeris Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. „Paraku on selle (abi)meetme rahastusloogika üles ehitatud perearstikeskselt. Nemad valivad, kas ise või kellegagi koos.“

„Kuna 8 perearsti on teatanud, et nende jaoks on ainuvõimalik partner Rakvere linn, siis kuidas me neile ütleme, et meile ei meeldi ja jätame selle keskuseidee soiku?“ lisas Juhkami. „Need 8 on väga selgelt teatanud, et nad kummagi haiglaga (Juhkami mõtleb lisaks Tapa Haiglale siinkohal Rakvere Haiglat, kes esialgu oli üks võimalikest tervisekeskuse rajajaist – toim.) koostööd tegema ei hakka.“

Volikogu esimees Toomas Varek andis pärast kõnelusi Tapa Haigla esindajaga mõista, et kahte tervisekeskust Rakvere ei vaja. Linnapea Juhkami selles nii kindel pole: „Mina ei näe küll probleemi, kui Rakveres tegutseks kaks perearstikeskust. Näiteks 8 + 6 perearstiga. Nii palju neid meil ju täna ka on. Kui AS Tapa Haigla leiab need 6 perearsti, kes tahaks nende keskuses tegutseda, siis andku tuld!“

Volikogus tuleb tuline arutelu

Kõnealune teema tuleb suure tõenäosusega arutlusele järgmisel volikogu istungil, sest perearstidel on teoreetiliselt veel võimalik taganeda Rakvere linnaga sõlmitud lepingust ning liituda ASi Tapa Haigla pakkumisega.

Näiteks tegi opositsiooni kuuluv saadik Andres Jaadla juba ettepaneku lisada 20. aprillil toimuva istungi päevakorda mitu seda teemat puudutavat punkti. Vajadusel soovitas Jaadla kokku kutsuda ka erakorralise istungi veel enne maikuud, millal on tähtaeg investeeringute taotlemiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist esmatasandi tervisekeskuste investeeringuks.