Uus tehnoloogia kiirendab teekattetöid

teetööd

Talvel lagunema kippuvate teede remondiga on üle kogu Lääne-Viru maakonna algust tehtud. Sel aastal toimub teekatte laotamine uut moodi ja tolmuvabalt.

Mari Mölder

Nagu paljud liiklejad on täheldanud, käivad suuremad teetööd juba mõnda aega Rakvere linna ümbruses ja kui graafikus ollakse, siis peaks enamik liiklustakistusi kaduma mai alguseks.

Veel käivad Rakvere läheduses olevate ringristmike taastusremonditööd. Maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi selgitas, et Bauhofi ristmik ehitati 2006. aastal ja Kreutzwaldi ristmik 2008. aastal. Lõigul on liiklussagedus hinnanguliselt 6000-7000 autot ööpäevas ning sellise liikluse puhul on paratamatu, et kate kulub ning tekib remondivajadus. Kõige enam lõhuvad teid naastrehvid.

„Ringristmikel olukord võimendub, sest liikumine on aeglasem ning mõjuvad staatilised jõud,“ märkis Palmi. „Vastavalt seitse ja üheksa aastat vastu pidanud teekate on päris hea tulemus.“

Bauhofi ringil vahetati munakivid klompkivide vastu, kuna munakivisillutis ja äärekivid olid selles kohas oma elu juba ära elanud. Ring on suhteliselt väikese läbimõõduga ning välimises ringis oli kasutatud betoonäärekive. Äärekivid saavad sellised kohas kahjustada nii ülesõitmise, sahkade kui ka soola mõjul.

Tänapäeval kasutatakse niisugustes kohtades graniitäärekivi. „Kuna teelõigul remonditi asfaltkatet, siis vahetati ühtlaselt välja ka äärekivid. Kui äärekive juba vahetati, siis oli mõistlik ka munakivid sobivama materjaliga asendada. Usun, et tänapäevatehnoloogia ning kvaliteedinõuete juures peaks ristmikud veel kaua vastu pidama,“ seletas Palmi.

Peagi algab Moe silla ümberehitus Pärnu-Sõmeru maanteel, see toimub koos kõnealuse maantee Tapa – Imastu lõigu remondiga. Täiendavalt on ettevalmistamisel Imastu – Kadrina lõigu remont, kus teostatakse tasandusfreesimine ning laotatakse uus asfaltbetoonkate. Kui kõik läheb hästi, siis jõutakse ka see lõik veel sellel aastal ära remontida.

Palmi ütles, et ringteid sel aastal ei ehitata ning muus osas on liikluskorralduslikud muudatused võrdlemisi tagasihoidlikud. Suurim muutus liikluses on Tapal, kus Lukoili bensiinijaama piirkonda rajatakse jalgtee, jalakäijate ületuskoht ning ehitatakse välja bussipeatuste laiendused. Lisaks korrigeeritakse Karkuse poole viiva tee ristmikku, et see oleks liiklejatele paremini tajutav ja ohutu.

„Teeremont on Lääne-Virumaal sellel aastal liiklejatele võrdlemisi mugav, sest põhiliseks remondimeetodiks on uue asfaltbetoonkatte laotamine koos eelneva kattepinna tasandamisega. Seega mingit suurt tolmutamist ei toimu ning tööd tehakse kiiresti ära. Liiklejaid võib veidi rohkem häirida Moe silla ümberehitus, mis kestab pikemalt,“ lisas Palmi. „Ümbersõit on silla läheduses ja liiklust hakatakse reguleerima fooridega.“

Lääne-Virumaal on plaanis asfaltbetooniga teetöid teha ligikaudu 25 kilomeetri ning pindamistöid 160 kilomeetri ulatuses.

Remonditööde piirkonnas peab olema tähelepanelik. Foto: Mari Mölder