Omavalitsused peatavad järgemööda lasteaiatasude maksmise kohustust

Lasteaedasid küll eriolukorrast tulenevalt ei suletud, kui kellel vähegi võimalik, soovitatakse ka koolieelseid lapsi kodus hoida. Seda soovitust järgitakse aktiivselt ning kuna koroonaviiruse levik seab paljud lapsevanemad ka majanduslikult raskesse olukorda on kohalikud omavalitsused hakanud ajutiselt vabastama vanemaid lasteaia kohatasu maksmisest.

Lääne-Virumaal tegi otsa lahti Tapa vald, kus vallavalitsus otsustas möödunud kolmapäeva hommikul vabastada lapsevanemad ajutiselt lasteaia kohatasu omaosaluse maksmisest. Otsus kehtib esialgu kuni mai alguseni ning selle aja jooksul jääb vallal saamata umbes 30 000 eurot. Aprillis tehakse uus otsus sõltuvalt olukorrast. Märtsikuu eest tasutud osalustasust arvestatakse 50 protsenti ettemakseks järgneva perioodi eest.

Sama päeva õhtupoolikul langetas sarnase otsuse Rakvere linnavolikogu, kes peatas 1. aprillist lisaks ka arvete esitamise huvialakoolitasude eest. Linna eelarvesse jääb sellest tulenevalt laekumata umbes 40 000 eurot kuus. Muudatus kehtib kuni volikogu uue otsuseni.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami märkis, et otsus oli kõigi erakondade konsensus. „Spordikooli töö on praktiliselt peatatud, muusikakool töötab koduõppel. Lasteaiad on kõik lahti, aga oleme linna poolt ise initsieerinud, et kui vähegi võimalik, ärge viige lapsi sinna. Sellises olukorras on põhjendatud mitte enam väljastada arveid,“ nentis Juhkami, selgitades, et siis ei pea inimesed maksma teenuste eest, mida nad tegelikult ei saa. Lisaks annab see turvatunnet – vanemad ei pea raha järgi otsustama, kas viivad lapse lasteaeda või mitte.

Sel teisipäeval otsustati ka Kadrina vallavalitsuse istungil, et tehakse volikogule ettepanek vabastada erakorraliselt lapsevanemad Kadrina lasteaia Sipsik ja Vohnja lasteaia kohamaksu maksmisest alates 1. aprillist kuni eriolukorra lõppemiseni.

„Vanemad näevad, et nende pingutusi viiruse leviku tõkestamisel hinnatakse ja seda kasvõi väikestes küsimustes, sest me ei pea, aga võime. Minu hinnangul on see selge signaali saatmine, me oleme selles kõiges kõik koos. Toetan kahe käega, et ka volikogu saaks oma seisukoha võtta,” sõnas Kadrina vallavalitsuse liige Raido Parve. Kadrina vallale läheb antud otsus maksma 4500 eurot kuus.

Kolmapäeval otsustas tasud peatada ka Väike-Maarja vallavalitsus. Märtsikuu eest maksavad lapsevanemad seal 50 protsenti osalustasust. „Otsus võeti vastu üksmeelselt ja arvestades, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust,“ selgitas Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

„Paljud pered on jätnud seoses eriolukorraga vallavalitsuse soovitusel lapsed lasteaeda toomata. Meil kõigil on võimalus võimaluste piires panustada, et eriolukorras paremini hakkama saada ning tõsises olukorras vähendada nakatumise riske,“ lisas Väike-Maarja vallavanem.

Liisi Kanna