Omavalitsusliit kutsub tunnustama maakonna haridusinimesi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ konkursile.

Eesmärk on tunnustada ning tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajad, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ja uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes ning kes on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on maakondlik konkurss seotud üleriiglise konkursiga. Laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. Hõbemägi rääkis, et maakondlikult ja üleriigliselt on üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria. „Kuna üleriigilise elutööpreemia eesmärk on tunnustada riiklikult silmapaistnud haridustöötajaid, siis meie soov on esile tõsta meie maakonna tasandil pikaajaliselt haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigilisel kui ka maakondlikul tasandil,“ selgitas Hõbemägi.

Kandidaate üleriigiliste kategooriate auhindadele saab esitada 26. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigilisteks kategooriateks on aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõpetaja, aasta huvihariduse õpetaja, aasta õppejõud, aasta tugispetsialist, aasta õppeasutuse juht, aasta haridustegu, aasta hariduse sõber ja elutööpreemia.

VIROL-i moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud aasta õppejõud ja riiklik elutööpreemia)esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Ühtlasi on komisjoni esitatud kandidaat ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

Komisjoni kuulub VIROL-i hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

Kandidaate maakondlikesse täiendavatesse kategooriatesse saab esitada samuti 26. aprillini ning seda saab teha aadressil: https://www.virol.ee/uleriigilise-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-laane-viru-maakondliku-konkurss.

Maakondlikud täiendavad kategooriad

Lääne-Virumaa noor õpetaja

Õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui kolm aastat ja kelle vanus on alla 30 aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere

Perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne-Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam liigeton maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Elutöö auhind

Haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste innustajaks ning toetajaks.

Kuulutaja

Mullune aasta õpetaja gala. Foto: erakogu