Rakvere linna põhikoolide projekt sai rahastuse

Sihtasutus Innove otsustas toetada Rakvere linna põhikoolide HEV-õpilaste õppekeskkonna parandamist 114 432 euroga.

Kui 1. septembril 2022 alustab linnas tööd riigigümnaasium, ei ole Rakvere gümnaasiumis ega Rakvere reaalgümnaasiumis enam keskkooliklasse. Nii nagu Võidu tänava koolimaja, jääb üheks põhikoolihooneks Vabaduse 1 asuv maja.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on linna ülesanne tagada lastele heal tasemel põhiharidus. „Selleks peame olema valmis parandama nii õppe- kui ka õpetamistingimusi, et peale riigigümnaasiumi loomist sooviksid õpetajad jätkata õpetamist ka linna põhikoolides. Samuti vajavad häid ja kaasaegseid õpitingimusi meie linna põhikoolide õpilased ning selleks planeerime järgnevatel aastatel ka linna koolihoonete sisulist korrastamist – füüsilise keskkonna parendamist,“ märkis Varek.

Abilinnapea Laila Talunik nentis: „Kõik linnas asuvad koolimajad vajavad uuendusi ja kuna Vabaduse 1 kinnistul asuva hoone Alar Kotli projekteeritud osas on olemas seni remontimata ruumid, võimaldab nende kaasajastamine luua sobivad tingimused hariduslike erivajadustega õpilastele väiksemate klassiruumide väljaehitamiseks ja tugispetsialistide tööruumideks.“

Projekti elluviimiseks esitas Rakvere linnavalitsus taotluse toetuse saamiseks sihtasutuse Innove taotlusvooru „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2017–2020“, millega saab katta just hariduslike erivajadustega õpilaste õpitingimuste parendamise osa.

Triin Vareki sõnutsi on projekti eesmärk suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

„Tänu toetusele saame lõpuks teha projekteerimise nn õpetajate korterite majaosale, mis väga pikki aastaid on oodanud parimat lahendust, alustada rekonstrueerimisega ning luua peamaja 0-korrusele kolm lisa klassiruumi. Projekti toetatavad tegevused on kooli kinnistul ja hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine,“ selgitas Varek.

Sihtasutuse Innove „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2017–2020“ taotlusvoorust eraldati igale omavalitsusele raha õpilaspõhiselt. Rakvere linn sai toetust 114 432 eurot, millele tuleb lisada vähemalt 20 193 eurot linna eelarvest. Vabaduse 1 kinnistu korrastamist toetab ka 100 000 eurose sihtfinantseeringuga Haridus- ja teadusministeerium.

Kuulutaja

Toetuse abil saab Rakvere gümnaasiumi hoones ehitada välja väiksemad klassiruumid hariduslike erivajadustega õpilastele. Foto: puhkaeestis.ee