Vaid viiendik kortermajadest vastasid tuleohutusnõuetele

päästeamet 1

7.-11. maini toimus üle Eesti kortermajade kontrollimise kampaania. Inspektorite tagasisidest jäi kõlama tõsiasi, et ainult iga neljanda kortermaja puhul ei tuvastatud tuleohutusnõuete rikkumisi ning nende majade elanikud võivad enda tegemiste üle uhked olla. Lääne-Virumaal vastasid nõuetele pooled kontrollitud majadest.

Kokku viidi läbi 301 kontrolli. Puudustega kortermaju oli 245. Alustati 110 haldusmenetlust. Erinevaid puudusi tuvastati 519, neist enamik (166) olid seotud evakuatsiooniteedega ehk trepikodades ladustati esemeid. Väljapääsuteele paigaldatakse evakuatsiooni segavaid asju, kaasa arvatud põlevmaterjali, mis süttides muudab trepikoja kasutamiskõlbmatuks.

Vana mööbel, lillepotid ja ehituspraht võivad maksta elu, kui on tarvis korterist kiiresti välja saada ja maja on suitsu täis. Tavapäraselt liiguvad trepikojas üksikud inimesed, tulekahju olukorras soovivad aga kõik ja korraga välja saada, sellepärast on väga oluline tähelepanu pöörata ka väljapääsutee laiusele. Lisaks tekitavad plastikust esemed ka põlemisgaase.

Inspektoritele jäid silma ka mitmed kortermajad, kus keldrist otse õue väljuvatel trepikoja- ja keldriustel puudusid seestpoolt võtmeta avatavad uksed ning probleeme oli ka lagunevate korstnatega.

Kõige enam viidi kontrollkäike läbi Tallinnas. Puudustega kortermajade suure hulga poolest torkas silma Ida-Virumaa, kus kontrollitud 51 kortermajast oli puudustega 50.

Lääne-Virumaal kontrolliti kokku 25 kortermaja. Nõuetele vastas neist 13, puudusi esines 12s. Kokku avastati 14 puudust – 7 seotud evakuatsiooniteedega, 6 põlevmaterjalide ladestamisega ja üks elektripaigaldisega.

Kevadel ja suve hakul toimuvad paljudes ühistutes koristuspäevad ning üldkoosolekud. Päästeameti soovitusel on see hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks võimaluse üle lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi rajamiseks. Paljud korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema konteineri, kuhu saavad elanikud oma ebavajalikke asju viia. Vanematele majaelanikele tuleks seejuures kindlasti pakkuda abi, et ka nemad saaksid vajadusel oma vana mööblit või kodumasinad lasta ära viia.

Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja elanike ühine mure, sest tuli ei tunne korteri piire.

 

Kuulutaja

 

Enim puudusi tuvastati seoses evakuatsiooniteedega ehk trepikodades ladestati esemeid – vana mööbel, lillepotid ja ehituspraht võivad maksta elu, kui on tarvis korterist kiiresti välja saada ja maja on suitsu täis.