Tapal valiti vallajuhid

tapal valiti vallajuhid_1

Tapa uueks vallavanemaks sai viimastel nädalatel vallavanema kohusetäitjaks olnud Riho Tell, volikogu esimehe ametis on nüüdsest Maksim Butšenkov.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogu viimatisel istungil toimusid hääletused nii vallavanema kui volikogu esimehe valimiseks. Vallavanema kandidaate esitati vaid üks – haldusreformieelse Tamsalu valla juht, ühinenud Tapa valla senine abivallavanem ning viimastel nädalatel vallavanema kohusetäitjaks olnud Riho Tell.

Reformierakonna, Keskerakonna ja valimisliidu Koostöö moodustatud uuel koalitsioonil on 23 saadikukohast kokku 12. Tell sai salajasel hääletusel 14 poolthäält, vastu hääletas kuus ning erapooletuks jäi üks rahvasaadik. Istungilt puudus kaks volinikku opositsiooni jäänud valimisliidust Valgejõgi.

Äsjavalitud Riho Tell nentis, et lubadus vallavanema ametikoht vastu võtta, kui selleks võimalus avaneb, sai antud juba kohalike omavalitsuste valimistel kandideerides.

„Sügisestel valimistel olin Reformierakonna vallavanema kandidaat ja tegelikult see otsus langes juba siis, nii et ega see praegu ei ole midagi erakorralist. Kuna koalitsioon muutus, siis mul ei olnud põhjust nüüd tahaplaanile ka taganeda,“ selgitas Tell.

Ühe olulise teemana, millega uues ametis tegeleda tuleb, nimetas ta haldusreformi sisulist lõpuni viimist. „Selle aastaga ei ole kindlasti kõik asjad paika loksunud – nii volikogu otsuseid ja määruseid puudutav külg kui ka sisuline kogukondade koostöö ja ühendamine,“ märkis Tell.

Lisaks toonitas äsjane vallavanem, et oluline on vastu võtta valla strateegilised dokumendid. „Arengukava ja eelarvestrateegia on vastu võetud, üldplaneeringu koostamine käib. Oktoobris tuleme valitsusepoolse ettepanekuga algatada kaugküttepiirkonna arengukava ja haridusvõrgu arengukava,“ loetles Tell.

„Sellised strateegilised kokkulepped peavad olema saavutatud, siis me saame ühtemoodi aru, kuhu poole Tapa vald suundub,“ lisas ta.

Vallavalitsuse igapäevatööst rääkides sõnas Tell, et eesmärki valla ametnike koosseisu muutma hakata tal ei ole. „Arvan, et Tapa vallavalitsuses töötavad kompetentsed spetsialistid, mingitel poliitilistel põhjustel vahetusi tegema hakata, seda plaani nüüd küll ei ole. Kui siin mingi vahetus ka sünnib, siis võib-olla sellelt tasandilt, et mõni ametnik ei soovi koostööd teha või siis tingituna töösse suhtumisest näiteks,“ kinnitas vastvalitud vallajuht.

Volikogu esimehe kohale seati üles kaks isikut – reformierakonnas kandideerinud, kuid uut koalitsiooni mitte toetav Mati Viidemann ja keskerakondlane Maksim Butšenkov, kes 12 poolthäälega ka ametisse valiti. Viidemann sai 8 häält ning üks sedel oli rikutud.

Igapäevaselt Tallinna spordikooli juhtiv Keskerakonna Tapa osakonna esimees Maksim Butšenkov märkis, et vallavolikogu esimehe töö on tema jaoks suur väljakutse. „See amet nõuab palju pingutust ja koostöövõimaluste leidmist kõikide vallavolikogu liikmetega. Ja see ei ole lihtsalt tühi sõna, vaid see on põhimõte, mis on minu jaoks isiklikult väga oluline,“ toonitas Butšenkov.

Vastne volikogu esimees nentis, et kuigi Keskerakond oli Tamsalu ja Tapa ühinemise vastu, on see protsess nüüdseks toimunud, ning temagi suurim eesmärk uues ametis on ühtekuuluvustunde arendamine. „Oluline on teha samme, et tekiks ühine Tapa vald mitte ainult juriidiliselt, vaid ka reaalselt,“ sõnas Butšenkov.

Riho Tell valiti vallavanemaks 14 poolthäälega.

Foto: Liisi Kanna